Livinské Opatovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Livinské Opatovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 381 zosnulých v 199 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1897.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 95632 Livinské Opatovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Matúš Zita 1918 56
1 Barbora Zitová rod. Danišová 1915 44
2 Zita - -
2 Katarína Zitová - -
3 Anna Kramár rod. Daniš 1899 47
4 Júlia Jamrich - -
5 Pavel Poluch 9.6.1980 82
5 Mária Poluchová 3.5.1989 67
5 Anna Poluchová - -
6 Jozef Kalnovič 5.6.1993 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: