Livinské Opatovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Livinské Opatovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 357 zosnulých v 189 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1897.

Správcom cintorína je Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 95632 Nadlice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

livinske_opatovce_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Matúš Zita - -
1 Barbora Zitová rod. Danišová 1915 41
2 Zita - -
2 Katarína Zitová - -
3 Anna Kramár rod. Daniš 1899 47
4 Júlia Jamrich - -
5 Pavel Poluch 9.6.1980 82
5 Mária Poluchová 3.5.1989 67
5 Anna Poluchová - -
6 Jozef Kalnovič 5.6.1993 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: