Kocurany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kocurany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 256 zosnulých v 147 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1934.

Správcom cintorína je Obec Kocurany, Kocurany č.105, 97202 Kocurany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

kocurany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Bránik 1.1.2001 74
1 Antónia Brániková rod. Ďureje 16.8.1997 65
2 Tomáš Ďureje 18.6.1998 54
2 Ľudmila Ďurejová rod. Ľachká 29.11.2015 71
3 Ján Škandík 3.5.2000 89
3 Petronela Škandíková rod. Hrdá 15.12.2000 88
4 Ľubomír Hraňo 8.7.1995 33
4 Gejza Hraňo 15.10.2002 69
4 Žofia Hraňová rod. Dúbravková - -
5 Anton Briatka 19.12.1995 68

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: