Kocurany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kocurany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 276 zosnulých v 170 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1934.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kocurany, Kocurany č.105, 97202 Kocurany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Bránik 1.1.2001 74
1 Antónia Brániková rod. Ďureje 16.8.1997 65
2 Tomáš Ďureje 18.6.1998 54
2 Ľudmila Ďurejová rod. Ľachká 29.11.2015 71
3 Ján Škandík 3.5.2000 89
3 Petronela Škandíková rod. Hrdá 15.12.2000 88
4 Ľubomír Hraňo 8.7.1995 33
4 Gejza Hraňo 15.10.2002 69
4 Žofia Hraňová rod. Dúbravková - -
5 Anton Briatka 19.12.1995 68

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: