Jablonov nad Turňou - Cintorín Jablonov nad Turňou

Cintorín Cintorín Jablonov nad Turňou sa nachádza v obci Jablonov nad Turňou, okres Rožňava, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 177, 04943 Jablonov nad Turňou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 058 / 796 11 08
✉ starostajnt@jablonovnt.sk
🌐 http://www.jablonovnt.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: