Virtuálny cintorín

Na tomto portáli sú zverejnené hrobové miesta od viac ako 300 obcí Slovenska. Nájdete tu mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.

Virtuálny cintorín prevádzkuje firma 3WSlovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá pasportizáciou cintorínov miest a obcí už od roku 2007.

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis od zdokumentovania hrobových miest až po vyhotovenie informačných tabúľ . Takisto poskytujeme prístup do správy cintorína s možnosťou vytvárania nájomných zmlúv a ich následného zverejňovania na tomto portáli.

Viac informácii nájdete v sekcii "Služby"

sviečka Novinka: virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Zmapované cintoríny Slovenska