Virtuálne cintoríny Slovenska

Na tomto portáli sú zverejnené hrobové miesta od viac ako 300 obcí Slovenska. Nájdete tu mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.

Virtuálny cintorín prevádzkuje firma 3WSlovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá pasportizáciou cintorínov miest a obcí už od roku 2007.

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis od zdokumentovania hrobových miest až po vyhotovenie informačných tabúľ. Takisto poskytujeme prístup do správy cintorína s možnosťou vytvárania nájomných zmlúv a ich následného zverejňovania na tomto portáli.

informačná tabula pri vchode do cintorína informačná tabula pred cintorínom informačná tabula pred cintorínom detail informačnej tabule informačná tabula na cintoríne detail informačnej tabule detail informačnej tabule informačná tabula na stene informačná tabula na stene informačná tabula na stene informačná tabula vo vitríne samostojaca informačná tabula vo vitríne na plote detail informačnej tabule informačná tabula na stene vitrína - vzor informačná tabula na stene

Viac informácii nájdete v sekcii "Služby"

sviečkaVirtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Zmapované cintoríny Slovenska