Virtuálny cintorín

Na tomto portáli sú zverejnené hrobové miesta od viac ako 300 obcí Slovenska. Nájdete tu mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.

Virtuálny cintorín prevádzkuje firma 3WSlovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá pasportizáciou cintorínov miest a obcí už od roku 2007.

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis od zdokumentovania hrobových miest až po vyhotovenie informačných tabúľ . Takisto poskytujeme prístup do správy cintorína s možnosťou vytvárania nájomných zmlúv a ich následného zverejňovania na tomto portáli.

Viac informácii nájdete v sekcii "Služby"

Zmapované cintoríny Slovenska